Lannova loděnice

Lannova loděnice byla pojmenována po českobudějovickém průmyslníkovi a mecenáši, Vojtěchu Lannovi (23. 4. 1805 – 15. 1. 1866). Jméno rodiny Lannů je neodmyslitelně spojeno s rozkvětem Českých Budějovic a zejména pak s rozvojem loďařství.

 

Vojtěch Lanna se narodil v loděnici ve Čtyřech Dvorech. Dětství prožil mezi lodníky, kteří přepravovali sůl, a tesaři, kteří stavěli lodě. Ve svých dvaceti letech se Vojtěch Lanna vyučil kormidelníkem, pronikl do tajů vltavského obchodu a stavby lodí. Vedle soli se tehdy po vodě přepravovala i jihočeská tuha, která svou pouť za pomoci úplatků pro celníky ve formě jihočeského piva končila až v Hamburku.

 

Vojtěch Lanna se těchto dálkových plaveb účastnil a v německých městech navazoval užitečné obchodní kontakty.Využil tak svých podnikatelských zkušeností a se svými společníky započal podnikatelské projekty, spojené zvláště se stavbami parostrojních železnic a velkých hutnických podniků. Podílel se na splavnění Vltavy, Otavy, Lužnice i části Labe.

 

Rovněž prosadil a zorganizoval prodloužení legendární koněspřežné dráhy z Lince do Českých Budějovic.

Partneři projektu